Blog Image

Allmän blogg

Om Bloggen

För att kunna skriva i bloggen måste ni skicka ert namn och E-post adress till mig på adressen ordforanden@goingealg.se
Så fixar jag så ni blir registrerade.

Fällda älgar 2017-10-27

Älgar Posted on Oct 27, 2017 23:03

Första dagen fällde jaktlag 37 en kviga.
Hemsidan går inte att uppdatera så jag skriver här så länge.

Peter OlofssonSpillningsinventering

Älgar Posted on May 17, 2015 10:04

Hej Inventerare

Har sammanställt materialet som inkommit, och fortfarande är det en del lag som inte har lämnat in. Har inte fått ngn information från drygt hälften av lagen, många av dessa är små och har inte några ytor, dock vet jag inte vilka dessa är för vi har inte bokfört vilka punkter som gått ut till vilket lag……..

Hur som helst har vi för få punkter i förhållande till arealen för att vi skall vara nöjdasmiley

Varje inventerad yta är en 1/100.000 del av refererensvärdet 1000 ha. För full tekning så inventeras ca50 ytor på 1000 ha (10 punkter+ 40 sateliter). 24.000 ha ger tot 1200 ytor en del försvinner beroende på vägar, odlingsmark mm.

Jag har fått rapporterat lite över 370 ytor så där är stort glapp.

Rent beräkningsmässigt så får varje funnen spillningshög stor betydelse, 10 högar motsvarar ett snittvärde på 1 älg/ 1000 ha när vi inventerat 370 ytor.

Vi måste göra jobbet bättre, så Ni som vet med Er att informationen inte kommit fram till mig, sänd in den gärna på mail till inventering@goingealg.se
Tänk på att 1 punkt + 4 satteliter = 5 ytor

Jag behöver info om
Jaktlagsnr
Antal ytor som inventerats
Antal högar
Totalareal ( för kontroll)
( Samt gärna hur många ytor ni blev tilldelade en gång)

Har ni inte tilldelats ngn yta så rapportera detta oxå.

Vi vill inte behöva ta ut straffavgift på inventeringen då Ni skött annan inlämning 100%-igt.

Carl Nilsson
inventeringsansvarigÄlgobsen ska skickas in

Älgar Posted on Jan 11, 2014 18:57

Fortfarande saknas rapporter från en del jaktlag.
Av en areal på 22 700 ha har 21 019 rapporterats in.
Tacksam om jag får in resterande.

Ordförande
Peter OlofssonDöd älgtjur funnen vid Ahleholm

Älgar Posted on Nov 26, 2013 19:12

En tiotaggad älgtjur påträffades död en
knapp kilometer sydost om Ahleholm på Nävlingeåsen söndagen den 24 november på
marker som ingår i Vanneberga jaktlag. Älgen, som legat död i uppskattningsvis
en dryg vecka (korpar och rävar hade ännu inte börjat äta av den) hittades av
Göran Olofsson som kontaktade jakträttsinnehavaren.

På måndagsmorgonen besiktigades älgtjuren av
Tommy Hedman och Peter Nilsson från älgskötselområdets styrelse tillsammans med
jakträttsinnehavaren. Vi konstaterade då att vänster framben var avslaget och
att det fanns ett hål i skinnet på vänster sida alldeles bakom det skadade
frambenet. Sedan Tommy med van hand flått av skinnet på älgens vänstra sida
upptäckte vi kraftiga blödningar på den främre delen av bröstkorgen. Av allt
att döma har älgen blivit påkörd av en bil eller lastbil. Fyndplatsen ligger
cirka fyra kilometer söder om riksväg 21 och 1,5 km från Ahleholmsvägen
respektive vägen mellan Nävlinge och Skepparslöv. Ingen älgolycka har
rapporterats till polisen som kan sättas i samband med älgens död. Polisen har
underrättats och ena käken har omhändertagits av Tommy Hedman för
åldersbedömning. Framtänderna var nedslitna, men älgen var för övrigt till
synes i gott hull.

Peter Nilsson

Ett stort tack till er som tog hand om och undersökte älgen.

Peter Olofsson1 vecka kvar på vuxna djur

Älgar Posted on Nov 10, 2013 21:15

Tiden går fort, då är det en vecka kvar på vuxna älgar.
Utdelningen nu är 2 tjurar och 2 ko/kvigor det har också fällts 2 kalvar.
Två tredjedelar av tiden för vuxna älgar har gått och utdelningen är bara 40%
Hoppas vi kan få ett bättre resultat sista veckan.
Man har sett många älgtjurar inom 4 till 8 taggar, dessa får växa till sig.
Kor med 1 och 2 kalvar har man också sett en hel del av.

Men ju färre älgar vi skjuter ju fler finns det kvar.
Nästa söndag får ni en redovisning hur många vuxna älgar det blev 2013.

Låt jakten på vuxna djur avslutas lika bra som den började.

Peter OlofssonEn vecka sedan älgjakten började

Älgar Posted on Nov 01, 2013 21:02

Då har det gått en vecka på älgjakten, fyra älgar har fällts.
Många älgar har observerats av jägarna som varit ute.
Tydligen finns det god tillväxt även bland tjurarna.
Det återstår att se om några fler älgar visar sig i helgens jakter.

Ni får ha en fortsatt skitjakt
Med vänliga hälsningar
Peter OlofssonDå var jakten igång

Älgar Posted on Oct 25, 2013 20:52

En dag av vår jakt har gått, 2 älgar har skjutits en kviga och en tjur.
Enligt rapporter från flera jaktlag har det varit mycket älg i markerna.
Älgobsen kommer att bekräfta om det är så.
Flera stora tjurar har observerats och även kor med dubbelkalvar.
Detta bådar gott för framtiden.

Har ni bilder på skjutna älgar skicka dem gärna till ordforanden@goingealg.se

Ni för ha en fortsatt skitjakt

Med vänliga hälsningar
Peter Olofsson