Markägare och Jaktledarmöte 2019-09-21 Lunnahöja, vi börjar med markägare klockan 10.00 . Klockan 10.30 fortsätter vi med jaktledarmöte.

Efteråt serveras korv med bröd.

Anmälan om deltagande till kassören senast 2019-09-18

0733188274 eller e-post tommyhedman@telia.com

Välkomna önskar Styrelsen