Hässleholmsortens jaktvårdskrets

anordnar för sina medlemmar

Kråkskjutare-och Predatordagen

söndagen 31 mars 2019 mellan kl. 10-12

på Hässleholms jaktskyttebana.

Medtag kråkfåglar, fötter, svansar, foto e.d som bevis

Priser lottas ut från Holmgrens Vapen

Kretsen bjuder på ärtsoppa

VÄLKOMNA