Hässleholmsortens jaktvårdskrets

anordnar för sina medlemmar

Kråkskjutare-och
Predatordagen

söndagen 8 april 2018 mellan kl.
10-12

på Hässleholms
jaktskyttebana.

Medtag kråkfåglar, fötter, svansar, foto e.d som
bevis

Priser lottas ut från Holmgrens Vapen

Kretsen bjuder på ärtsoppa

VÄLKOMNA