Hässleholmsortens jaktvårdskrets
håller årsmöte

tisdag 6 februari 2018 kl. 19.00 i
Mala Byagård.

L-E Karlsson från Länsstyrelsen,
håller föredrag

om rovdjur, bytesdjur mm.

Kretsen bjuder på fika. Välkomna.