Första dagen fällde jaktlag 37 en kviga.
Hemsidan går inte att uppdatera så jag skriver här så länge.

Peter Olofsson