Hässleholmsortens jaktvårdskrets håller årsmöte för sina medlemmar 7 februari 2017

kl 19.00 i Mala Byagård. Jaktguiderna Erik Annerskog, Lennart Lundstedt och Ingvar

Borgström kommer berätta och visa bilder från deras många jaktresor i Kanada.

Kretsen bjuder på fika. Välkomna!