Hässleholmsortens jaktvårdskrets håller årsmöte för sina medlemmar tisdag 9 februari

2016 kl. 19.00 i Mala Byagård. Kaj Rosenqvist håller ett föredrag om skytte.

Medlemslotteri. Kretsen bjuder på fika. Välkomna.