Miljö o Viltförvaltningsgruppen inom Jägareförbundet Skåne anordnar föredrag om

hur älgen mår i Skåne, senareläggning av jakttid mm. mm.

Jonas Malmsten (SLU) håller föredrag på Linnéskolan i Hässleholm 28 januari

kl. 19.00. Fika serveras. Välkomna!